REQUIEM FÖR 3 SILOS

För sex slagverkare,blandad 16-stämmig dubbelkör, orgel och elektroakustiska samplingar

Medverkande:

Kroumata, slagverk
Maria Magdalena Motettkör, Ragnar Bohlin - dir.
Björn Linnman, orgel och Kurzweill 2500 x


Musiken mixad och processad juni 1995 i studio 2, EMS, Stockholm
Ljudtekniker: Micke Seid
Orgeln inspelad i Norbergs kyrka
Ljudtekniker: Jac Lundqvist

I verket ingår ett körstycke med text av Tomas Tranströmer - "Blåsipporna" - ur diktsamlingen DET VILDA TORGET (1983).

Tack till Tomas och Monika för entusiasm, uppmuntran och tillstånd att använda texten!


Copyright Björn Linnman 1995SILOSPELET

Silospelet skildrar och kommenterar kulturlandskapets förändring i form av en multimediaföreställning. Spelet uppfördes i Norrtälje hamn 1996 samt i Lidköping sommaren 1998. en multimediashow kring silorna och kulturlandskapet

Idé, konstnärlig ledning och projektledning: Karin Maria af Malmborg, Enen kultur
Musik: Björn Linnman
Ljus: Niklas Ödmann, Ljusarkitektur
Ljud: Lasse Hallberg, Hallberg Lights, Michael Seid
Grafisk form: John Bark, Graphic design
Programtexter: Andreas af Malmborg, Enen kultur


Silospelet presenterades av:

Lantbrukarnas riksförbund, Svenska Lantmännen och Mellansvenska Lantmännen Odal

För stöd och tillmötesgående tackar Silospelet också:

Kulturarbetsförmedlingen, Stockholm
Lantmäteriverket
Ljus och AV teknik
Norrtälje kommun
Norrtälje konsthall
Riksantikvarieämbetet
Rikskonserter
Riksutställningar
Statens kulturråd
Stockholms läns landsting

Den stor silon i Norrtälje hamn - Solist nummer 3 i REQUIEM FÖR TRE SILOS. Foto: Leif Gustavsson Den mellanstora silon i Norrtälje hamn - Solist nummer 2 i REQUIEM FÖR TRE SILOS. Foto: Leif Gustavsson Silo. This image is not resizeable, but if you click here, some info in swedish will follow.. Foto: Enen Kultur Silo. This image is not resizeable. Foto: Enen Kultur