De hemliga orden från Nag Hammadi (Thomasevangeliet)

Dagarna runt Allhelgonahelgen 2003, uruppfördes Björn Linnmans nyskrivna verk ”De hemliga orden från Nag Hammadi” på fem olika platser i Västmanland. Verket bygger på texter ur Tomasevangeliet och framförs av Mikael Samuelson, baryton, och Vestmanniaensemblen.

Det femte evangeliet

När innehållet i den väl förslutna kruka som 1945 hittats i Nag Hammadi i södra Egypten blev känt, väckte det stor uppmärksamhet. Här fanns, på väl bevarade papyrusblad, det genom kyrkohistorien utrensade femte evangeliet av Tomas. Redan i mitten av 300-talet försökte man få de kristna församlingarna att inte använda texterna, och 787 förbjöds de slutgiltigt.

En annorlunda kristendom

Tomasevangeliet består av 114 fristående Jesusord (Logion), utan någon sammanlänkande historieberättelse. Ungefär hälften av innehållet i evangeliets texter är kända från Matteus, Markus och Lukas evangelier, men de tidigare okända texterna visar på en i många delar annorlunda kristendom. Här nämns inga mirakler, ingen korsfästelse och ingen uppståndelse. I stället talar Jesus i de mycket rena texterna i närmast filosofiska ordalag om Gudsriket, och om vägen dit. Texterna kan sägas visa på en existentiell fördjupning av Jesus ord.

De hemliga orden

Västmanlandsmusiken beställde, år 2000, ett verk för baryton, blåsarkvintett och piano av Västeråstonsättaren Björn Linnman. Strax före jul 2002 blev det nästan timslånga verket färdigt Björn Linnman vill kalla sitt nya verk ”kammarkantat” och har använt biskop emeritus Bertil Gärtners svenska översättning. Transkription från grekiska och koptiska (delar av texten sjungs på dessa språk!) har gjorts av docent Seth Erlandsson. ”De hemliga orden från Nag Hamamdi” är beställt med stöd av Statens kulturråd.

Linnman, Samuelson och Vestmanniaensemblen

Björn Linnman är född 1960 och är utbildad kyrkomusiker. Han har gjort sig känd för att med sitt variabla tonspråk kunna fånga många olika grupper av lyssnare. Han har skrivit mycket teater- och filmmusik men har de senaste åren i huvudsak kunnat ägna sig åt att komponera för orkester, kör och kammarensembler. Bland hans verk kan nämnas ”Det stora världsägget”, ett oratorium som framfördes av bland andra Västerås Sinfonietta i Kopparlunden i Västerås, och Magna mater, för fyra körer och violoncell, uruppfört av Maria Magdalena Motettkör i Stockholm.

Mikael Samuelson hör till våra mest kända sångare och skådespelare. Som son till körledaren och tonsättaren Bror Samuelson kom han att växa upp mitt i det levande västmanländska musiklivet. Han är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm (sång, violin, dirigering) och har därefter framträtt inom de flesta genrer som opera, musikal, nutida och visa.

Vestmanniaensemblen är knuten till Västmanlandsmusiken och består av Malin Trast, flöjt, Anders Berglund, oboe, Göran Hägglund, klarinett, Stellan Igelström, valthorn, och Jan Bülow, piano. I den här produktionen medverkar också Bo Grönberg, fagott.Björn Linnmans tankar kring Thomasevangeliet

"Dessa är de hemliga ord som den levande Jesus sade och som Didymus Judas Thomas nedtecknade. Den som finner uttydningen av dessa ord skall inte smaka döden."
ur Thomasevangeliet, logion 1

Att tänka sig att det material som jag suttit i två år och arbetat med är en text från en urkund, som utan försköningar och omskrivningar, på ett alldeles naket och omedelbart sätt, dikterats av en man som hette Jesus och som levde för dryga två tusen år sedan, är svindlande. Att dessutom tänka sig att det är den Jesus som är identisk med den person som är grundare av det som kommit att kallas kristendomen, och att sekreteraren hette Thomas - Didymus Judas Thomas - samme man som man tror var en av Jesu tolv lärjungar, det gränsar till det overkliga. Jag har levt med materialet, alldeles vardagligt, och så där nära man bara kan komma något eller någon man tycker mycket om och som är helt naturligt och rätt för en, stött och blött, reviderat och betraktat. Men det är lätt att känna sig liten inför uppgiften.
Att tonsätta en text är inte självklart, den måste läsas - och läsas om igen tills sidorna plötsligt får liv, talar till en, blir ens överordnade och säger åt en: - "Hördu, det måste vara på detta sättet, något annat går inte." Det stora flödet.

Jesusorden och Thomas har blivit några av mina allra bästa vänner - som en egen liten familj. Därför är jag extra stolt och glad över att de, i ett antal minuter, får finnas till i skepnaden av min musik. Det känns också extra ängsligt och oroligt hur det skall gå för dem.

Texten har blivit min överordnade, jag har som tonsättare fått erfara lyckan att i några ögonblick få uppleva flödet. Men ändå - om de provocerar - snälla ni, låt dom... om de irriterar - låt dom... om de skänker bara en smula glädje - låt dom... om de kanske öppnar något som inte känns igen och inte är som förut - var inte rädd, låt dom...

Nu är det Er tur kära publik att ta över. Det Stora Samtalet kan börja. Då och inte förrän då, är musiken klar, och inte förrän då är musiken en levande verklighet.

Lycka till!

Björn Linnman


Björn och Mikael Samuelsson. Foto: Mats Möller MIKAEL SAMUELSSON och VESTMANNIAENSEMBLEN - De hemliga orden från Nag Hammadi. Malin Trast (fl), Göran Hägglund (kl), Bo Grönberg (fag), Jan Bülow (pi) och Stellan Igelström (hn). Foto: Mats Möller