Contact

If you want to contact Björn Linnman you have the following options

Regular mail:
Björn Linnman
Grytahögsgatan 4
SE 723 51 Västerås
Sweden

E mail:
bjorn@linnman.se

...or write in the guestbook!


Info

The site Linnman.se belongs to Björn Linnman, Composer in Västerås, Sweden. The site is built by Marcus Björklund of CODE2.ORG, in 2004. Revised by Anders Falk 2006.

Pet och gnet Björn och dirigenten Joachim Gustafsson lusläser partituret till DET STORA VÄRLDSÄGGET. Foto: Per-Arne Rühling Björn och Jocke kollar alla tempi till DET STORA VÄRLDSÄGGET. Foto: Per-Arne Rühling Björn Linnman som skurken ZAK i TV-serien 'ANTONS HEMLIGHET' 1998